องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์ประกาศสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก