โครงการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดโครงการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวให้กับประชาชนตำบลบ้านเหล่า เพื่อเป็นการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

Share: