การบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี และประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2566

 

 

 

 

 

 

 

Share: