องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในวันที่ 22 พ.ย. 2561 ณ สระน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Share:

Author: admin