นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอเจริญศิลป์ พร้อมด้วยปลัดอาวุโส ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รองนายกฯ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียจากเพลิงไหม้ บ้านโพนบก หมู่11

Share:

Author: admin