วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยมี นายเรืองศิลป์ คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมต้อนรับ นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอเจริญศิลป์ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: Banlao Sakon