วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอเจริญศิลป์ พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอเจริญศิลป์ ร่วมปรึกษารือกับน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และตัวแทนชาวบ้านถ่อน หมู่ที่ 3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านถ่อน หมู่ที่ 3

Share:

Author: admin