องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า​ จัดงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ในวันที่​ 25 ธันวาคม​ 2561 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเป็นประธาน​การจัดงาน

Share:

Author: admin