ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ)ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉินฯ
Share:

Author: Banlao Sakon