ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

ฐานเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครู
Share:

Author: Banlao Sakon