ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ฯหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดิอน เมษายน พ.ศ 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ
Share:

Author: Banlao Sakon