ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ฯหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดิอน กรกฎาคม พ.ศ 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

ประกาศผลผู้ชนะจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ( ก ค 63 - ก ย 63)
Share:

Author: Banlao Sakon