ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดลำดับผลการประเมินกสนปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ปี 2563 (ครึ่งปีหลัง)

ลำดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ปี 2563 ครึ่งปีหลัง
Share:

Author: Banlao Sakon