ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2564 – มีนาคม 25634)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2
Share:

Author: Banlao Sakon