องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น ประจำปี 2564 และกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านดงบัง

Share:

Author: Banlao Sakon