ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.บ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.บ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Share: