ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Share:

Author: Banlao Sakon