ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯประจำไตรมาส๔(เดือน ก.ค.ถึงก.ย.๖๔)

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯประจำไตรมาส๔(เดือน ก.ค.ถึงก.ย.๖๔)

Share: