ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ -บ้านดงบาก หมู่๖ (เงินสะสม)โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ -บ้านดงบาก หมู่๖ (เงินสะสม)โดยวิธีคัดเลือก

Share:

Author: Banlao Sakon