ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศแผนจัดเก็บภาษี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Share:

Author: Banlao Sakon