ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1(ต.ต.ถึง ธ.ค.2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1(ต.ต.ถึง ธ.ค.2564)https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส1-2565.pdf

Share: