ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

ประกาศ ราคาประเมินทุรทรัพย์ที่ดินและสิ่ง
pds1-2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

Share: