อบต.บ้านเหล่า ร่วมกับ อบจ.สกลนคร ประชาคมขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซ่อมทำทางหลวงชนบทสาย สน 3015 วานรนิวาส – บ้านเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประชาคมขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซ่อมทำทางหลวงชนบทสาย สน 3015 วานรนิวาส – บ้านเหล่า ณ วัดบูรพาภิรมย์ บ.โพนใหม่ ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อวางแผนดำเนินการแก้ไขและพัฒนาในพื้นที่ต่อไป

 

Share: