ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/03/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf

Share: