ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง ขอขยายเวลาการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษ๊ในปี พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื
ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง ขอขยายเวลาการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษ๊ในปี พ.ศ.2565https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า-เรื.pdf

Share: