ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่องการขยายกำหนดเว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/07/ประกาศ-อบต.บ้านเหล่า-เรื่องการขยายกำหนดเว.pdf

Share: