ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สข
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/08/ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สข.pdf

Share: