ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566(รอบบัญชี 2566-2569)

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566(รอบบัญชี 2566-2569)https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2023/01/ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่.pdf

Share: