ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

[gwolle_gb]


 ชื่อผู้ร้องเรียน *
 Email (ถ้ามี)
 Website (ถ้ามี)
 ข้อความร้องเรียน *
* ต้องกรอกข้อมูล

Anti-spam measures
กรุณากรอกผลการคำนวณตัวเลขเพื่อยืนยันการร้องเรียน
4 + 6=

(1)
(1) admin
Sun, 18 June 2017 08:31:31 +0000

ทดสอบร้องเรียนทรัพยากรบุคคล