สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

Banlao Sakon

Share: