Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ ๖ – บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้า…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เดือน มิถุนายน 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

ส่งรายงานผลการดำเนินการจั…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน

ประกาศรายงานเกี่ยวกับการป…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตา…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจ้ดหาพัสดุปีงบประมา…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...