สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่อง  การขอกู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ม.9 โดยมติในที่สภา ได้อนุมัติการขอกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน ม.9 เพื่อให้ประชาชนได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

Admin Banlao

Share: