วิสัยทัศน์และภารกิจ

“ประชาชนมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์

เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส เศรษฐกิจราษฎร์พอเพียง

ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ตำบลน่าดูน่าอยู่น่ามอง”

Banlao Sakon

Share: