Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหตุพิเศษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหตุพิเศษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดลำดับผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา
Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น ประจำปี 2564 และกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านดงบัง

Continue Reading...