ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2567

ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง แบบบัญชีรายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2567https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศ-อบต.บ้านเหล่า-เรื่อง-แบบบัญชีรายการ.pdf

Banlao Sakon

Share: