ผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ประจำปีงบประมาณ 2560

Share: