กิจกรรมการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ของตำบลบ้านเหล่า และพนักงานส่วนตำบลบ้านเหล่า รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา สถานที่  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ขอพ

Admin Banlao

Share: