สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เพื่อกำหนดจำนวนสมัยการประชุมประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดการประชุมสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2567)

 

 

   

 

Admin Banlao

Share: