Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

พิธีรำบวงสรวง รดน้ำขอพร หลวงพ่อทันใจ

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวล…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอัคคีภัย

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายโยธา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

Continue Reading...