พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Admin Banlao

Share: