Posted in ข่าวกิจกรรม

ประชุมพิจารณา ชี้แจง ข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน กรณีกรมป่าไม้ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติดงผาลาดทับที่ดินทำกินในพื้นที่ หมู่ที่ 10

วันที่ 22 กันยายน 2563 คณ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาชีพการผลิตและแปรรูปผ้าย้อมคราม ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี บทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ไม่มีหมวดหมู่

โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

อบรมสมรรถนะด้าน ICT

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 อำเภอเจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการเปิดฤดูกาลเพาะปลูกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝึกอบรมแปรรูปผ้าย้อมคราม

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า​ จัดงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ในวันที่​ 25 ธันวาคม​ 2561 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเป็นประธาน​การจัดงาน

Continue Reading...