Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการเปิดฤดูกาลเพาะปลูกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝึกอบรมแปรรูปผ้าย้อมคราม

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า​ จัดงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ในวันที่​ 25 ธันวาคม​ 2561 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเป็นประธาน​การจัดงาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอเจริญศิลป์ พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอเจริญศิลป์ ร่วมปรึกษารือกับน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และตัวแทนชาวบ้านถ่อน หมู่ที่ 3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านถ่อน หมู่ที่ 3

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยมี นายเรืองศิลป์ คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมต้อนรับ นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอเจริญศิลป์ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเวลา19.20น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร โดยมี นางศรีประภา เดชโตตร บ้านเลขที่176หมู่11 ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว เจ้าหน้าที่ดับเพลิง งานป้องกัน อบต.บ้านเหล่า ได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ใช้น้ำทำการฉีดดับเพลิง หลังจากนั้นไฟจึงสงบ ใช้เวลาดับเพลิงประมาณ1ชั่วโมง30 นาที ขณะเกิดเพลิงไหม้ เจ้าของบ้านไม่อยู่ในบ้าน ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปลอดภัย สันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร ทรัยพ์สินได้รับความเสียหายจำนวนมาก

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอเจริญศิลป์ พร้อมด้วยปลัดอาวุโส ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รองนายกฯ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียจากเพลิงไหม้ บ้านโพนบก หมู่11

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในวันที่ 22 พ.ย. 2561 ณ สระน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

งานบ้านพักเด็กสกลนคร

Continue Reading...