มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านเหล่า

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และคณะ ลงพื้นที่พบปะและให้ความช่วยเหลือประชาชนยากจนในพื้นที่เบื้องต้น  โดยการมอบข้าวสารอาหารแห้งและก็ทุนทรัพย์ให้กับครอบครัวบ้านเหล่าอุดมหมู่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

 

Admin Banlao

Share: