ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ 2566

 

ปีงบประมาณ 2565

 

ปีงบประมาณ 2564

 

ปีงบประมาณ 2563

 

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

Banlao Sakon

Share: