แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีปี 2565

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปี-2564-2566

แผนอัตรากำลัง-3-ปี-ประจำปี-2564-2566

แผนดำเนินงาน ปี 2563

แผนการจัดการองค์ความรู้ 2560

แผนการจัดการองค์ความรู้ ปี 2558

แผน 3 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปรับปรุงฉบับที่ ๒

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ฉบับที่ 4

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปรับปรุงฉบับที่ ๓

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (58-60)

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง

Share: