การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอัคคีภัย

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุอัคคีภัย เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ เป็นจำนวนเงิน  49,500 บาท

Admin Banlao

Share: