ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567

ภดส.3
ภดส.3
url=”https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศ-อบต.บ้านเหล่า-แบบบัญชีรายการที่ดิน.pdf” title=”ประกาศ อบต.บ้านเหล่า แบบบัญชีรายการที่ดิน”]ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศ-อบต.บ้านเหล่า-แบบบัญชีรายการที่ดิน.pdf

Banlao Sakon

Share: