แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจ้ดหาพัสดุปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดหาพัสดุปี 2563

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)ประจำป

Share:

Author: Banlao Sakon