ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประกาศ ผ.ถ. 11

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Share: