กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

 

Admin Banlao

Share: