องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด “รวมน้ำใจไทเจริญศิลป์ สู่เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร”

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  มอบหมายให้ รองนายกฯ มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด “รวมน้ำใจไทเจริญศิลป์ สู่เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร” ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามวัตถุประสงค์ของกาชาดจังหวัดสกลนครต่อไป

Admin Banlao

Share: